CONSOLIDATION OF POSITION

CONSOLIDATION OF POSITION
تدعيم الموقع

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • consolidation of position — pozicijų sustiprinimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Užimtų pozicijų įrengimas ir sustiprinimas, kad jos galėtų būti panaudotos prieš priešą. atitikmenys: angl. consolidation of position pranc. organisation d’une position conquise …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • consolidation of position — Organizing and strengthening a newly captured position so that it can be used against the enemy …   Military dictionary

 • consolidation — The combining of two or more firms to form an entirely new entity. Bloomberg Financial Dictionary A procedure whereby a number of small consignments are loaded together to form a single, larger consignment. This must be carried out as part of a… …   Financial and business terms

 • Consolidation — The combining of two or more firms to form an entirely new entity. The New York Times Financial Glossary * * * consolidation con‧sol‧i‧da‧tion [kənˌsɒlˈdeɪʆn ǁ ˌsɑːl ] noun [countable, uncountable] 1. ECONOMICS when companies combine in… …   Financial and business terms

 • Consolidation (business) — For other uses, see Amalgamation (disambiguation). Accountancy Key concepts Accountant · Accounting period · Bookkeeping · Cash and accrual basis · Cash flow management · …   Wikipedia

 • Consolidation of Pedro II of Brazil — Pedro II Emperor Pedro& …   Wikipedia

 • organisation d’une position conquise — pozicijų sustiprinimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Užimtų pozicijų įrengimas ir sustiprinimas, kad jos galėtų būti panaudotos prieš priešą. atitikmenys: angl. consolidation of position pranc. organisation d’une position conquise …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • Motor Skill Consolidation — represents the process by which motor skills are transformed from an initial fragile state, in which they are especially prone to being disrupted or lost, to a more solid or permanent state.[1] Any newly formed motor skill, such as learning to… …   Wikipedia

 • Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995 — The Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995 (c.39) is an Act of the Parliament of the United Kingdom passed to consolidate certain enactments creating offences and relating to the criminal law of Scotland. Contents 1 Part I Sexual… …   Wikipedia

 • Corregidor (position) — For the Philippine island, see Corregidor. A corregidor was a local, administrative and judicial position in Spain and its empire. He was the highest authority of a Corregimiento. In the Americas a corregidor was often called an alcalde mayor.… …   Wikipedia

 • Distraction osseuse — La distraction osseuse est un ensemble de techniques chirurgicales permettant, grâce à la mise en place (interne ou externe) d un appareil (le distracteur), d allonger ou de créer de l os[1]. La pricipale méthode de distraction osseuse s appelle… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”